Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Výpočetní středisko

Výpočetní středisko poskytuje ostatním střediskům a závodům CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec služby, týkající se výpočetní techniky.

Ve Výpočetním středisku byl vytvořen systém pro evidenci chmele HOPWIN2. Tento software byl poskytnut i obchodním firmám, aby se minimalizovalo předávání papírových dokumentů o sklizni chmele.

 

Informační systém chmele

Schéma předávání dat od pěstitele na Portál farmáře a ke zpracovateli

 

Digitální váha na chmel

Dodává závod Mechanizace, CHDŽ

Program Žoky3


Možnost ručního pořízení pěstitelem


Vytvořilo oddělení IT CHDŽ, viz níže

Portál farmáře


Možnost ručního pořízení pěstitelem


MZe, CCV

Prohlášení producenta

(s čárovými kódy)

Papírový doklad dle požadavku UKZUZ

Program HOPWIN

(rychlé vložení PP pomocí čárových kódů)

Interní aplikace pro evidenci chmele v CHDŽ

 

Program Žoky3
informace a odkazy pro stažení

Program Žoky3 je určen pro ty pěstitele, kteří mají digitální váhu, nebo mají větší požadavky na tvorbu uživatelských sestav. Program má následující funkce:

  • Načtení dat z digitální váhy
  • Ruční pořízení vah žoků/hranolů
  • Vytvoření partií
  • Elektronický přenos dat na Portál farmáře
  • Tisk Prohlášení pěstitele
    (se dvěma čárovými kódy pro rychlé načtení do systému Hopwin2 Chmelařství)
  • Tisk uživatelských sestav, rozborů apod.

Aktuální verze programu ŽOKY3 v.2.10 ze dne 18.6.2017
Zde můžete stáhnout a nainstalovat Žoky3 v. 2.10

Změna 18.6.2017 - Přidán hromadný tisk Prohlášení pěstitele (výběr partií kombinací Shift+ŠipkaDolů)

Změna 18.6.2017 - Přidán údaj Je v partii 0/1 pro usnadnění filtrace

Změna 1.6.2017 - Od tohoto data už nebude možné v programu Žoky3 používat stejné heslo, jako pro 'ruční' přihlášení na eagri.cz. Místo hesla je nutné použít nový klíč, který si vygenerujete na eagri.cz.
Další informace viz článek zde.

Verze programu ŽOKY3 v.2.09 ze dne 18.11.2016
Tato verze reaguje na ukončení podpory zranitelného protokolu SSL 3.0 dne 28.10.2016, viz informace zde.

Změna 18.11.2016 - přechod na novější verzi komunikační komponenty vOKOsCOM
Změna 9.9.2015 - Tlačítko pro přečíslování obalů v partii

V případě starších digitálních vah (které komunikují přes 'krabičku' a ne přes 'flešku') musí být na počítačí nainstalován ovladač krabičky 'Formatic driver' - odkaz pro stažení

A pokud dostáváte chybové hlášení Nesprávný řetězec třídy, proveďte odinstalování a nainstalování komponenty vOKOsCOM pro komunikaci s Portálem farnáře - zde je odkaz pro stažení

 

Opravy výtahů

Jozef Jánošík
tel.: +420 603 232 795
e-mail: janosik@chmelarstvi.cz 

..dornmethode.com.. Vom ersten Tag an Tag können sie in Position und Intensität ändern oder ganz verschwinden, und cialis generika aus österreich Debove hat festgestellt, dass, wenn Hemianästhesie Derzeit werden die Lungen Zeichen beschränkt oder überwiegen bei der Narkose Seite. Wie das Husten, die Dyspnoe Hysterie besonders ausgeprägt. Es keine wahre Dyspnoe, sondern http://www.dornmethode.com/viagra-mit-rezept-online.html eine Polypnoe und folglich nie mit Zyanose besucht. Auffallend charakteristisch die weiter hysterischen Affektionen, falls vorhanden, sind die schmerzhaften Punkte. Sie werden in der Regel in den Zwischenrippenräumen, in der supra-oder Schlüsselbeingrube oder die supras oder infras Regionen und sind levitra 5mg price nicht nur schmerzhaft, sondern auch vorzüglich hyperästhetische, der geringste Druck ist sehr schmerzhaft. ..28.06.2017.. 11
TOP