Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://
Sort By: Direction:
 • Brány nesené do chmelnic

  Brány nesené do chmelnic

  Brány jsou určené pro práci ve všech chmelařských oblastech s maximálním sklonem pozemku 4° v příčném i podélném směru. 

 • Sloupový ořezávač chmele CH 10 - 01

  Sloupový ořezávač chmele CH 10 - 01

  Dvoukotoučový ořezávač je určen pro řez chmelových babek ve vnitřních nebo sloupových řadech. Je vybaven elektrohydraulickým vychylovacím ústrojím pro objíždění sloupů.

 • Univerzální boční nosič chmelového nářadí

  Univerzální boční nosič chmelového nářadí

  Univerzální boční nosič nářadí na ošetřování chmele se používá pro jarní, letní a podzimní ošetřování chmelových rostlin, zejména v obtížně dostupných místech pro běžné nářadí (ve sloupových a kotevních řadech).

 • Rosič Laser Futura P16

  Rosič Laser Futura P16

  Tažené rosiče určené pro ochranu chmele s možností využití v sadech a ve vinicích.

 • Pluh do chmelnic PH4 - 007

  Pluh do chmelnic PH4 - 007

  Pluh do chmelnic je určen k orbě chmelnic o sponu 3000 mm ve všech chmelařských oblastech. Tvar pozemků může být různý.

 • Rosič Laser Futura P20

  Rosič Laser Futura P20

  Tažené rosiče určené pro ochranu chmele s možností využití v sadech a ve vinicích.

 • Diskový podmítač DP - 12 a DP - 10

  Diskový podmítač DP - 12 a DP - 10

  Stroj je určen k mechanickému ošetření půdy v meziřadí chmelnic, vinic a sadů, zejména v lehčích a středně těžkých půdních podmínkách.

 • Rosič Laser Futura P30

  Rosič Laser Futura P30

  Tažené rosiče určené pro ochranu chmele s možností využití v sadech a ve vinicích.

 • Hloubkový kypřič do chmelnic CH - 1 - 017

  Hloubkový kypřič do chmelnic CH - 1 - 017

  Hloubkový kypřič do chmelnic je určen k hloubkovému kypření meziřadí chmelnic ve všech chmelařských oblastech s možností drénování pomocí přídavného drenovacího tělesa.

 • Plečka CH 1 - 011

  Plečka CH 1 - 011

  Plečka umožňuje prokypření půdy v meziřadí do hloubky 5 - 20 cm a přiorávku či odorávku chmelových řadů. Plečky může být zároveň využito k zapracování hnojiv (v kombinaci s aplikátorem na kapalná hnojiva).

 • Kruhové brány

  Kruhové brány

  Popis neni

 • Řadový ořezávač chmele CH 11 - 02

  Řadový ořezávač chmele CH 11 - 02

  Stroj je určen pro jarní řez chmele v chmelových vnitřních řadech, splňuje agrotechnické požadavky na všechny druhy půd v chmelařských oblastech.

..demokratiezentrum.org.. Er liebte die Wahrheit, und warb um sie mit dem http://www.demokratiezentrum.org/propecia-generika-bestellen.html unermüdlichen Eifer ein Liebhaber. Andere Spekulanten cialis preisvergleich hatte das Buch der Natur hauptsächlich zum Zweck der Suche nach in der Abwehr einige Lieblingstheorie teilweise angehört, deshalb und hastig, wie cialis rezept apotheke man ein Wörterbuch Newton durchgelesen als Volumen insgesamt verdient untersucht, um ihrer selbst willen konsultieren wird. ..111..
TOP