Contact information

Telefon: +420 415 733 709  |  Contact list  |  Location on Map server

http://

CHMELARSTVI, druzstvo Zatec

Chmelarstvi, druzstvo Zatec is an organisation comprising almost all Czech hop-growers with around 90 % of the hop acreage in the Czech Republic.

The history of he organisation is several decades long and in the current form it operates since 1992. CHMELARSTVI, druzstvo Zatec focuses especially on hop processing and hop trading. Further areas of business are hop mechanization, hop trellis construction and hop storing. Main aim of our orgainisation is providing wide range of services to companies as well as private persons cultivating hops in the traditional regions of the Czech Republic. The structure of the organisation corresponds to these requirements and it is able to react on changing situation on the domestic as well as the world market.

In 1999 the company was as awarded the quality certificate for purchase, storage, processing and sale of hops according to international standards ISO 9002, and now after the norms were updated 9001:2000. The certificate was issued by world known company Lloyd's Register Quality Assurance.
New requirements of world breweries in the area of hygiene regulations and standards led us to indroduction of audit system HACCP in October of 2014.

Mgr. Zdenek Rosa, BA,  chairman
ing. Milan Marsicek, managing economic director

Certifikáty

V roce 1999 získalo družstvo osvědčení systému řízení kvality pro činnosti nákupu, skladování, zpracování a prodeje chmele dle mezinárodních norem ISO 9002 po novelizaci dle norem ISO 9001:2000. Osvědčení vydala světově uznávaná společnost Lloyd's Register Quality Assurance.

Nové požadavky nejvýznamnějších světových pivovarů v oblasti plnění hygienických předpisů a norem nás dovedly rovněž k zavedení auditovaného systému HACCP v listopadu roku 2003.

Také přijímáme zodpovědnost za ochranu životního prostředí ve všech provozech a procesech spojených s naší činností.

Další informace jsou k dispozici v těchto dokumentech:

Environmentalni_politika.doc
Politika_jakosti_ZZCH.doc
EM_01_00.DOC

Certifikát ISO 9001:2000
Certifikát HACCP

Contacts

Headquarters:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Mostecká 2580
438 01, Žatec
Czech Republic

phone: +420 415 733 709, 710
fax: +420 415 733 306
email: info@chmelarstvi.cz

Management of the  company:

Mgr. Zdeněk Rosa BA, chairman
phone: +420 415 733 307
mobile: +420 606 304 618
email: rosa@czhops.cz

Ing. Milan Marsicek, managing economic director
phone: +420 415 733 307
mobile: +420 724 917 287
email: marsicek@chmelarstvi.cz

Trading department

Mostecká 2580
438 01, Žatec

Katerina Svecova, department manager
tel.: +420 415 733 113
mobil: +420 737 378 156
email: svecova@chmelarstvi.cz
 

Ing. Vladimir Seretka, sales director
phone: +420 602 315 193
email: seretka@bohemiahop.cz

fax: +420 415 733 315
www.bohemiahop.cz

Hop processing department

Mostecká 2580
438 01, Žatec

Milan Strnad, department manager
phone: +420 415 727 520
mobile: +420 607 587 181
email: strnad@chmelarstvi.cz

Jitka Strnadová, logistics and deputy department manager
phone: +420 415 733 212
mobile:  
email: strnadova@chmelarstvi.cz

 

Machinery department

Svatováclavská 618
438 01, Žatec

Ing. Jan Podsedník, department manager
phone: +420 415 727 417, 418, 420
mobile: +420 602 470 751
fax: +420 415 727 419
email: podsednik@chmelarstvi.cz

Ing. Jan Melč, business manager
phone: +420 415 727 417
mobile: +420 727 962 601
email: melc@chmelarstvi.cz

 

Services department

Zeyerova 3253
438 01, Žatec

Ctirad Roška, department manager
phone, fax: +420 415 712 418
mobile: +420 602 708 410
email: roska@chmelarstvi.cz

 

Tršický chmel

č.p. 487
783 57, Tršice

Ing. Zdeněk Gregor, department manager
phone, fax: +420 585 957 227
mobile:   +420 732 819 365
email: gregor@chmelarstvi.cz

 

Hop museum in Žatec town

phone:+420 415 710 062, +420 724 431 422
email: muzeum@chmelarstvi.cz
muzeum.chmelarstvi.cz

Virtual visit

 

TOP