Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Rotační zvlhčovač vzduchu K 51 - CH

Rotační zvlhčovač K 51-CH je zařízení ke zvlhčování vzduchu a následnému klimatizování chmele na požadovanou výstupní vlhkost.

 

Nahrazuje původní registr pračky vzduchu osazený tryskami, voda potřebná pro klimatizování chmele protéká potrubím většího průřezu (½ “) takže nedochází k žádnému ucpávání chmelovými lupínky.

Rotačním zvlhčovačem K 51-CH lze zvýšit výkon klimatizace při minimálních nárocích na údržbu. Je nutné zajistit pouze základní fi ltraci nasávané vody. Dle výkonu a typu se do pračky vzduchu instalují jeden nebo dva zvlhčovače K 51-CH. Vodní pračka vzduchu pásové sušárny PCHB 750k je vybavena dvěma zvlhčovači a je schopná zklimatizovat 220 - 250 kg suchého chmele za hodinu.

Součástí technologie je dále malé dávkovací čerpadlo typu 3COA 10-27P1 (zajištění cirkulace vody), vodoinstalační rozvod a rozvaděč s elektroinstalací.

Technické parametry:

  • Výkon u pásové sušárny PCHB 750k: 220 - 250 kg suchého chmele za hodinu
  • Rozsah výstupní vlhkosti chmele: 8 - 12 %
  • Elektromotor zvlhčovače: Typ SIEMENS 1 LA 7073 - 2AA11, Pn = 0,55 kW Un = 400V 50Hz D/Y
  • Elektromotor čerpadla: Typ 3COA 10 - 27 P1, Pn = 360W Un = 400V 50Hz
..untersiggenthal.ch.. Diese Tatsache selbst führte Thomas Meehan zunächst denken, dass dies die ursprünglichen Feldbezeichnungen waren. Im August, Benjamin Robinson Grau Herbarium Archiv in einem Brief Grau Herbarium der schrieb, der Schriftsteller in vielen Fällen wusste, dass etwas Botanik, und die Buchstaben waren Deutsche. Ich dachte, sie einem deutschen Botaniker mit ihnen gehabt haben muss. Bevor ich durchgekommen http://www.untersiggenthal.ch/?cialis-levitra-preis war ich sicher, dass die Etiketten waren Pursh! http://www.untersiggenthal.ch/?priligy-60-mg-preis Aber wo haben Sie die Hinweise zu bekommen! Meehan akribisch jede vorhandene Beschriftung identifiziert gefunden Lewis oder http://www.untersiggenthal.ch/?levitra-preisvergleich-20-mg Pursh mit Bleistift geschrieben.
TOP