Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Profil společnostiLOGO CHDZ LLOYD 70px

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec je organizací sdružující v současné době 99 českých a moravských pěstitelů chmele hospodařících na 4.534 ha chmelnic, což je cca 96% ploch chmelnic České republiky.

Osou činnosti družstva je poskytování širokého sortimentu služeb zejména těm právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají pěstováním chmele ve všech tradičních oblastech ČR. Těmto závazkům plynoucím z naší odpovědnosti vůči pěstitelům chmele odpovídá i struktura společnosti, která je schopna se pružně přizpůsobit měnící se situaci nejen na domácím, ale i světovém trhu.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec se zabývá především nákupem, skladováním, zpracováním a obchodem se chmelem. V rámci služeb pak výrobou a dodávkami chmelařské mechanizace, výstavbou chmelnic, prodejem chmelařských potřeb a poskytováním informačních technologií pro obor chmele. Je majoritním vlastníkem české chmelařské obchodní společnosti Bohemia Hop, a.s. a společnosti MORAVA – HOP s.r.o., která pěstuje chmel v Tršické chmelařské oblasti.

 

Certifikáty

Od roku 1999 je družstvo držitelem osvědčení Systému řízení kvality pro činnosti nákupu, skladování, zpracování a prodeje chmele dle mezinárodních norem ISO 9002 po novelizaci dle norem ISO 9001:2015. Osvědčení vydala světově uznávaná společnost Lloyd´s Register Quality Assurance.

Požadavky nejvýznamnějších světových pivovarů v oblasti plnění hygienických předpisů a norem vedly rovněž k zavedení auditovaného systému HACCP od listopadu roku 2003.

Velkou váhu družstvo přikládá též zodpovědnosti za ochranu životního prostředí ve všech provozech a procesech spojených s vlastní činností. Certifikaci systémem environmentálního managementu ISO 14001:2015 družstvo uplatňuje od prosince roku 2005.

Všechny tyto certifikáty jsou průběžně obhajovány a auditovány a vlastní procesy uvnitř i navenek  družstva jsou řízeny v souladu s těmito normami.

Dokument ke stažení:

  Politika integrovaného management systému

 

Historie družstva

Za počátek historie fungování dnešního družstva lze považovat rok 1945,kdy vzniklo v Žatci Družstvo pěstitelů chmele a následně 1. leden 1960, kdy sloučením tehdejšího Výkupního skladu chmele a Stanice pro pěstování chmele vzniklo Chmelařství, národní podnik. Tento subjekt prošel postupně řadou organizačních a právních forem, které vyvrcholily 1. srpna 1990 odstátněním a převodem majetku do Družstva pro pěstování, zpracování a prodej chmele.  Usnesením členské schůze nástupce tohoto Družstva - Zájmového sdružení podnikatelů chmele v Žatci - vzniklo dne 11.9.1992 CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec fungující na družstevních principech do současnosti.

Mgr. Zdeněk Rosa BA, předseda představenstva
ing. Milan Maršíček, provozně ekonomický ředitel

 

Orgány družstva

 

Představenstvo družstva:

Mgr. Zdeněk Rosa BA, předseda představenstva
Ing. Lubomír Vent, místopředseda představenstva

ing. Jiří Mašek, člen představenstva
ing. Pavel Řepík, člen představenstva
Josef Fric, člen představenstva
ing. Radek Gregor, člen představenstva
ing. Jaroslav Navrátil, člen představenstva

 

Kontrolní komise:

Jaroslav Linhart,  předseda komise
ing. Magda Vaňková,  místopředseda komise
Zdeněk Poborský, člen komise
Petr Záveský, člen komise
Ing. Pavel Kolman, Ph.D., člen komise

 

TOP